تبلیغات
روانشناسی صنعتی- سازمانی - اعتماد کلید ثروت های نامرئی
 
روانشناسی صنعتی- سازمانی
درباره وبلاگ


سلام به دوستان و همکاران بازدید کننده از وبلاگ روانشناسی صنعتی-سازمانی.
هدف ما مشاوره، آموزش و پژوهش در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد و سعی بر اینه که به سوالات شما در حد امکان پاسخ داده بشه. فعالیت اصلی نویسنده تدریس، تحقیق و پژوهش هستش، در خدمت دوستان هستم...
جهت انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، پایان نامه، سرچ چکیده های روز و ...

مدیر وبلاگ : آبانگاه
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون راجع به وبلاگ
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اعتماد کلید ثروت های نامرئی

طرح رویکرد ثروتهای ناملموس(سرمایه اجتماعی)، نشان‌دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی حاصل پدیده های مختلف در یک سیستم اجتماعی است: ۱)اعتماد متقابل؛
۲) تعامل اجتماعی متقابل؛
۳) گروههای اجتماعی؛
۴) احساس هویت جمعی و گروهی؛
۵)احساس وجود تصویری مشترک از آینده
۶) کار گروهی (علوی، ۱۳۸۰). در این مقاله به پدیده اول یعنی اعتماد متقابل تأکید شده است و سعی شده است که تا ضمن معرفی انواع سرمایه و تأکید بر مفهوم اثر اعتماد به عنوان رکن سرمایه اجتماعی، به بیان تعاریف، اهمیت، پیشینه، راههای افزایش، سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد، چگونگی ایجاد اعتماد در سازمانها و ارائه الگویی برای اعتمادسازی پرداخته و نهایتاً به نقش اعتماد به عنوان مهمترین کلید درک سرمایه اجتماعی اشاره شود.

● مقدمه
سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در موفقیت کارکنان و سازمانها در هزاره سوم است. سرمایه اجتماعی ذخیره انباشت منابعی است، مبتنی بر روابط که ازطریق آن می توان اهداف سازمان را تحقق بخشید‌‌. در دیدگاه سنتی سرمایه ها عبارت‌اند از: اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی که مهمترین نقش را ایفا می کند. ولی امروزه سرمایه های متعدد و گسترده شده اند و مواردی به آن اضافه شده است مانند سرمایه های مالی، فرهنگی، سیاسی و در نهایت سرمایه اجتماعی . تحقیقات نشان داده است که سرمایه اجتماعی به عنوان مکملی برای سایر سرمایه هاست و برای توسعه بیشتر و بهینه کردن سایر سرمایه ها نیاز به این سرمایه بیشتر از بقیه احساس می شود. در حقیقت نیاز به رقابت پذیری و ماهیت یک جامعه شبکه ای مستلزم ایجاد پویاییهای اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را قلب پیشرفت اقتصاد اطلاعاتی مدرن قرار داده است. امروزه پیشرفتی حاصل نخواهد شد مگر در کنار همبستگی اجتماعی و نهادهای اثربخش. (لاندمن ، ۲۰۰۴،ص۴۱)
بنابراین مدیران باید به این سرمایه به عنوان محور اصلی مدیریت در سازمانها توجه کنند تا نیل به اهداف راحت تر صورت بگیرد. از طرف دیگر اعتماد نقش زیر بنایی را به منظور بسط و توسعه سرمایه اجتماعی ایفا می نماید و بنابراین بدون اعتماد، توسعه روابط اثربخش در سایه مفاهیم سرمایه اجتماعی میسر نخواهد بود.
● تبیین سرمایه اجتماعی
پیر بوردیو سرمایه اجتماعی را جمع منابع واقعی و یا بالقوه ای می داند که حاصل از شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل و یا به بیان دیگر عضویت در گروه است. این تعریف شامل دوعنصر است: نخست‌، خود روابط اجتماعی که به افراد اجازه می دهد تا مدعی دستیابی به منابع متعلق به معاشران خویش شوند و دوم کمّیت و کیفیت آن منابع.
فرانسیس فوکویوما سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی می داند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. همچنین پارناداسگوپتا سرمایه اجتماعی را کالایی خصوصی می داندکه شماری از آثار خارجی مثبت و منفی بر آن حاکم است. و از دیدگاه دیگر شیف سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از عناصر ساختار اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر می گذارد و نهاده های تابع تولید و یا توابع مطلوبیت را تشکیل می دهند(شیف، ۱۹۹۲،ص۱۶۱) بیان کرده است .
آنچه که در این قبیل از تعاریف از مقوله سرمایه اجتماعی حائز اهمیت است‌، توجه به روابط اثربخش در قالب شبکه ها و گروههای اثربخش به منظور استفاده مناسب‌تر از منابع فیزیکی و غیر فیزیکی سازمانی و دستیابی به انسجام سازمانی و گروهی است.
● ابعاد سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی دارای دو قطب است. در یک قطب شبکه های درونگرا ،متجانس، بسته و کوچک قرار دارند که بیانگر نوعی از سرمایه اجتماعی هستند که عموماً بر اساس اعتماد و همکاری بین شبکه ای فشرده از افراد متشابه شکل گرفته‌اند. در قطب دیگر شبکه های برونگرا ، گوناگون، باز و بزرگ وجود دارند. چنین شبکه هایی کارآفرین‌اند. این شبکه های کارآفرین برای دستیابی به اطلاعات جدید، آگاهی از فرصتهای تازه و یافتن منابع بسیار مطلوب‌اند (بیکر‌، ۱۳۸۲) در کل انسانها می‌توانند معمار سرمایه اجتماعی خود باشند و با کمک به همدیگر سرمایه اجتماعی شان را شکل دهند. به عبارتی سرمایه اجتماعی جوهره ای از علاقه خالصانه به دیگران و روابط صادقانه با آنان است.
بر اساس دیدگاه دیگر می توان سه بُعد ساختاری ، شناختی و هنجاری را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد. بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل الگوی پیوندهای میان اعضای گروه و ترکیب سازماندهی این اعضاست. سلسله مراتب شبکه ، تراکم و میزان همگنی گروه یا اعضای سازمان از جمله شاخصهای عمده بُعد ساختاری است. بُعد هنجاری به کیفیت تعاملات و ارتباط اعضا در درون یک سازمان اشاره دارد. در این بعد شاخصهایی نظیر اعتماد و ارتباط متقابل مطرح شده است. بُعد شناختی سرمایه اجتماعی کمتر قابل اندازه‌گیری بوده و با مفروضات فرهنگ سازمانی مترادف است. زبان و روایتهای مشترک از شاخصهای این بُعد به حساب می آید. (سید نقوی ، ۱۳۸۴، ص ۱)
● سطوح سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله ای است که در سطوح مختلف چه از لحاظ سازمانی و چه از بُعد اجتماعی قابل بررسی است؛ به نحوی که در هر سطح از سرمایه اجتماعی نقش این سرمایه در پویاییهای فردی و اجتماعی قابل تأمل است.سرمایه اجتماعی دارای دو سطح خرد(فردی) و کلان (سازمانی و اجتماعی) است. در سطح کلان در مورد جایگاه کلی یک سازمان در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شبکه های ارتباطات بیرونی بحث می‌شود و در سطح خرد به سرمایه اجتماعی شناختی در رابطه با موضوعاتی همانند ارزشها، نگرشها، تعهدات، مشارکت و اعتماد پرداخته می‌شود.
● راههای افزایش سرمایه اجتماعی
حکومتها می توانند سرمایه اجتماعی را از طریق آموزش به عنوان مهمترین زمینه سیاست عمومی برای تقویت آن حفظ کنند، ولی احتمالاً توانایی خلق آن را ندارند . آنچه مسلم است سرمایه اجتماعی در یک شب ایجاد نمی‌شود و محصول تحولات تاریخی است. دولتها اهرمهای متعددی را برای ایجاد بسیاری از اشکال سرمایه اجتماعی در اختیار ندارند. اول اینکه سرمایه اجتماعی در بسیاری از موارد یکی از محصولات جنبی دین‌، سنت، تجربه مشترک تاریخی و دیگر عواملی است که از کنترل هر دولتی خارج‌اند. دوم از طریق آموزش و پرورش و با استفاده از موسسات آموزشی نه تنها می توان سرمایه های انسانی را انتقال داد، بلکه می توان سرمایه اجتماعی را به شکل قواعد و هنجارهای اجتماعی نیز منتقل کرد. سوم دولتها می‌توانند به طور غیر مستقیم سرمایه اجتماعی را از طریق تأمین کالاهای عمومی به شیوه‌ای کارا و به اندازه کافی بویژه از طریق تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و امنیت عمومی ترویج کنند و چهارم دولتها وقتی تصمیم به انجام فعالیتهایی می گیرندکه بهتر است بر عهده بخش خصوصی یا جامعه مدنی گذاشته شوند، تأثیری به شدت منفی بر سرمایه اجتماعی بر جای می گذارند. اگر از نقش دولت در سرمایه اجتماعی فراتر رویم، دست کم دو منبع دیگر از سرمایه اجتماعی باقی می ماند. اول دین و دوم جهانی شدن .
● سرمایه نوآوری اجتماعی
امروزه بیشتر شرکتهای فعال در سطح جهانی بر مفاهیم جدیدی از سرمایه فکری تمرکز نموده اند؛ به طوری که داراییهای نامشهود از قبیل سرقفلی و سرمایه های انسانی نقش مهمی را در ارزش آفرینی برای سازمانها ایفا می نمایند. مدیران درصدد به دست گرفتن سرمایه فکری به منظور یافتن راههایی در راستای تشریح‌، ارزیابی و مدیریت داراییهای ناملموس خود با توجه به تأثیر قابل قبول آن بر سطوح پایین سازمانی و ارزشهای مشتریان هستند.
در سال ۱۹۹۷ ادوینسون و همکارانش در اسکاندیناوی به بررسی سرمایه فکری پرداختند. آنها با ارائه الگویی، سرمایه فکری را به دو عنصر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تفکیک کردند. بر اساس این الگو سرمایه انسانی به ارزش دانش‌، مهارتها ، تجارب کارکنان دلالت داشت و سرمایه ساختاری به توانمندسازی و حمایت از سرمایه انسانی تأکید داشت . در واقع سرمایه ساختاری از یک طرف به سرمایه مشتریان و توان شرکت در برقراری ارتباط با آنها و به عبارتی دستیابی به انباره ای از مشتریان تأکید می‌کرد و از طرف دیگر به سرمایه‌های سازمانی از قبیل سرمایه فرایندی و مزیتهای سازمانی از لحاظ وجود فرایندهای منسجم ، کارا و اثربخش و سرمایه نوآوری در سازمان دلالت داشت. اما آنچه که در این الگو مورد توجه قرار نگرفته بود، مقوله سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر چهارم ارزشهای ناملموس و معنوی سازمان بود. بنابراین ادوینسون و همکارانش در در اوایل دهه ۱۹۹۰ الگوی قبلی را مورد تجدید نظر قرار دادند . بر این اساس در الگوی جدید نقش سرمایه اجتماعی در ارزش آفرینی در روابط بین افراد سازمان و روابط بین سازمانی مورد تأکید قرار گرفت. به عبارتی اعتماد، ارزشهای مشترک ، شبکه های ارتباطی و هنجارها، تمامی چیزهایی هستند که ارزش آفرینی بین سازمانی را از طریق تبادل اطلاعات و توسعه دانش جدید به همراه دارند. بر اساس الگوی ادوینسون توان هر سازمان از لحاظ سرمایه های فکری از یک طرف به توان سازمان در زمینه سرمایه‌های انسانی و از طرف دیگر به توانمندی در فرایندهای کسب و کار و میزان نوآوری و نهایتاً به سرمایه اجتماعی موجود در آن سازمان بستگی دارد. بر اساس این الگو، سازمانی از طریق سرمایه های معنوی و ناملموس خود موفق خواهد بود که در زمینه روابط بین سازمانی ، مدیریت روابط با مشتریان ، سرمایه اجتماعی فردی و کلی و نوآوری در زمینه برقراری ارتباطات، به بالندگی لازم رسیده باشد. شمای کلی الگوی اصلاح شده ادوینسون در شکل شماره (۱) آورده شده است.
در واقع سرمایه نوآوری اجتماعی از سرمایه فکری ارزشمندتر است و به عنوان پیش شرطی برای ایجاد و توسعه اشکال مختلف سرمایه فکری شامل داراییهای فکری و ناملموس ارزشمند از قبیل حق امتیازها ، نامهای تجاری و حق کپی رایت است. سیستم اجتماعی انسانی هر سازمانی تمایل دارد که به صورت خودکار در جهت تولید و استفاده از دانش جدید سازماندهی شود. در بررسی ادبیات علوم انسانی ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی به نقش یادگیری گروهی و انطباق محیطی و تلاش سیستم اجتماعی به منظور یادگیری ، خلاقیت و یادگیری انطباقی که به صورت حلقه وار تکرار می‌شود، تأکید شده است.
● منافع و مخاطرات سرمایه اجتماعی
با توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان‌، شبکه گسترده ای از ارتباطات توسعه می‌یابد که این شبکه ارتباطی مزایا و منافع و در کنار آن خطراتی را برای سازمان به همراه دارد . اصولاً سرمایه اجتماعی فرایند دستیابی و به کارگیری اطلاعات را تسهیل می‌کند و در حقیقت سرعت استفاده از سایر سرمایه های مادی و غیرمادی را افزایش می‌دهد. مزایایی که توسعه سرمایه اجتماعی برای سازمان به همراه دارد عبارت‌اند از :
۱)تسهیم و در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه کم‌؛
۲)کسب مهارتها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه ؛
۳)کسب نفوذ و قدرت و افزایش امکان اِعمال آن در سازمان؛
۴) ایجاد یکپارچگی و انسجام سازمانی؛
۵) تشکیل تیم‌های کاری منعطف‌؛
۶) بهبود عملکرد گروهی؛
۷) افزایش تعهد‌؛
۸)کاهش هزینه مربوط به تعاملات به دلیل سطوح بالای اعتماد در روابط
۹) کاهش میزان ترک شغل و هزینه های استخدام و آموزش. (تیمبرلیک ، ۲۰۰۵، ص ۳۵)
از طرف دیگر توسعه سرمایه اجتماعی مخاطراتی را برای سازمان در زمینه های مختلف به همراه دارد، چرا که توسعه یک شبکه کارآمد ارتباطی مستلزم صرف هزینه‌ها و توجه بیشتر به شبکه و بعضاً انحراف از آرمانهای سازمانی است. در کل خطراتی که سرمایه اجتماعی برای سازمان به همراه دارد ، عبارت‌اند از: ۱) ایجاد و نگهداری سرمایه اجتماعی هزینه بر است و بر عملکرد کوتاه مدت سازمان اثر منفی می‌گذارد؛
۲) ایجاد پیوندهای قوی و دوستانه از دیدگاه تئوری تیم ، باعث عملکرد ضعیف در کل می شود؛
۳) ممکن است غفلت از توجه به مأموریتهای اصلی سازمانی را در پی داشته باشد؛
۴) پدیده گروه اندیشی را افزایش می دهد؛
۵) افزایش آسیب پذیری کل سازمان در مقابل تغییرات دامنه دار محیطی را به همراه دارد؛
۶) همسانی بالا و انسجام گروهی کارآفرینی فردی ونوآوری را کاهش می‌دهد.
● اعتماد
اعتماد ابزاری است برای صرفه جویی در قدرت، زیرا حضور اعتماد، نگرانی، شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیّات و اعمال دیگران وعاملی کلیدی در روابط متقابل نوین است. اعتماد نوعی سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در نظام اجتماعی ایجاد و حفظ می‌کند. در حقیقت اعتماد بزرگترین تسهیلگر کارایی سازمان است و حتی بهتر از اطلاعات است؛ چرا که اطلاعات ممکن است زیاد باشند، ولی غنای آن به اعتماد و میزان سرمایه اجتماعی بستگی دارد. اعتماد پدیده‌ای چند وجهی است و بیانگر تمایل به اثرپذیری از گروههای دیگر است که این تمایل به اطمینانی مربوط می شودکه از چهار جنبه زیر به وجود می آید:
۱) باور به قصد و نیّت مثبت طرف مقابل از لحاظ عدالت و نبود تبعیض؛
۲) ‌باور به صلاحیت و توانمندی آنها؛
۳) اعتماد و باور به اعتبار آنها ؛
۴) اعتماد و باور به باز بودن دیدگاه آنها.
● اعتماد و ابعاد آن
پدیده اعتماد را از ابعاد مختلف می‌توان مورد توجه قرار داد؛ به نحوی که اعتماد بر پایه این ابعاد شکل می گیرد. از یک نقطه نظر اعتماد بر پایه پنج بُعد استوار است، یعنی: صداقت: درستی و پاکی؛ شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی ؛ ثبات یا پایداری: قابلیت اعتماد، توان پیش بینی و قضاوت خوب به هنگام رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف؛ وفاداری: حفظ آبرو و حیثیت ؛ روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد.
آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد می تواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این ابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند. در دین اسلام نیز به ظرفیتهایی از قبیل : راستی و صداقت‌؛ وفا به عهد ؛ احترام به حقوق دیگران ؛ پرهیز از تهمت و ... اشاره شده که همگی زمینه ساز سرمایه اجتماعی است.
از دیدگاه دیگر اعتماد را می توان نتیجه ادغام چهار بُعد پایداری ، شایستگی، وفاداری، و خودگشودگی دانست که در حقیقت روراستی و صداقت نیز در آن نهفته است. به عبارتی این ابعاد شالوده محکمی از روابط اجتماعی را شکل می‌دهند و به مثابه قفلی می مانند که کلید گشایش آن در در اعتماد نهفته است.
● اعتماد سازی
از آنجا که اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است، برای به وجود آمدن آن زمان مدیدی مورد نیاز است، امّا همین اعتماد براحتی می تواند از بین برود و دستیابی مجدد به آن کار چندان ساده ای نخواهد بود. همچنین از آنجا که اعتماد متقابل به مرور زمان موجب افزایش سطح اعتماد می شود ، باید گفت که بی اعتمادی نیز موجب تشدید بی اعتمادی می شود. بنابراین تمرکز مدیریت باید باید بر این باشد که اعتماد بین اعضا حفظ شود. آسانترین نمونه اعتماد سازی از طریق تعامل مستمر با افرادی است که در مدتی طولانی با آنها تعامل وجود داشته است. این اعتماد را اعتماد تجربی یا اعتماد مبتنی بر مبنای تجربه طولانی می نامند. البته نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که اعتمادسازی فعالیتی زمانبر است‌، ولی از بین بردن جبران ناپذیر اعتماد در لحظه‌ای اتفاق می افتد. از طرف دیگر اعتماد بر دونوع است . اعتماد اجتماعی و اعتماد فردی . اعتماد اجتماعی ، بر خلاف اعتماد فردی ، از شبکه های موجود در امور اجتماعی ، مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعتماد یکی از مهمترین عوامل در ایجاد محیط کاری یکپارچه، هم افزا و اثر بخش به شمار می رود . پس برای مدیران چگونگی ایجاد اعتماد و چگونگی جلوگیری از بی‌اعتمادی از اهمیت خاصی برخوردار است. اعتمادسازی همیشه از رده‌های عالی سازمان شروع می شود. صداقت و اعتماد‌سازی درونی به شرطی به وجود می آید که مدیران عالی سازمان سرمشق و الگوی دیگران باشند و با ایجاد مصادیق‌، آن الگوها را در واحدها و ادارات عملی سازند.
● اعتماد و نهادینه شدن
هرقدر شناخت و اعتماد مردم به سازمان جدید بیشتر می شود، نهادینه شدن سازمان افزایش و سهولت می یابد؛ یعنی دموکراتیک شدن سازمان موجب نهادینه شدن می شود. در مراحل اولیه چرخه زندگی سازمان مردم از آن شناخت کافی ندارند و نمی توانند به سازمان نوظهور اعتماد کنند. تأسیس سازمان جدید با فعالیتهای قوی برای کسب مشروعیت همراه است که باید به کسب اعتماد ذی نفعان سازمان بیانجامد. (آلدریچ و فیول ، ۱۹۹۴، ص.۶۵۰)
● اعتماد به عنوان پایه و اساس رهبری
به نظر می رسد که اعتماد یکی از بارزترین نشانه های رهبری باشد. هنگامی که پیروان به رهبرشان اعتماد کنند، علاقه دارند که در مقابل اعمال و رفتار رهبر فقط فرمانبردار باشند، چون می دانند که حقوقشان پایمال نمی شود. اصولاً افراد از کسی که راستگو و درستکار نباشد یا به دنبال گرفتن امتیاز از آنها باشد، پیروی نمی کنند. به عبارتی اثربخشی رهبری و مدیریتی بر پایه توانایی جلب اعتماد پیروان است.
● اعتماد سازی و انواع سازمانها
رفتار سازمانی اخیراً اعتماد را به عنوان یک موضوع اصلی، مورد بررسی قرار داده است. اگرچه اعتمادسازی در سازمانهای سنتی مهم است، امّا در سازمانهای امروزی با ماهیت مجازی و الکترونیک به لحاظ گسترش ابعاد ناملموس آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که مطالعات نشان داده است که اهمیت اعتماد تحت شرایط تغییر و بی ثباتی افزایش می یابد و این واژه ها شاخصه‌های سازمانهای الکترونیک هستند. زمانی که قوانین، سیاستها و هنجارها و اعمال سنتی بی‌ثبات یا نامشخص هستند، افراد به روابط شخصی به منظور راهنمایی متوسل می‌شوند و کیفیت این روابط عمدتاً توسط سطح اعتماد تعیین می شود.
● اعتماد و انصاف
شواهد پژوهشی نشان می دهد که قضاوتهای حاکی از وجود انصاف در روابط میان فردی به عنوان جایگزین اعتماد به کار می رود. به بیان دیگر بنا بر نظریه ابتکاری انصاف ، وقتی اطلاعات کمی درباره قابل اعتماد بودن یک مسئول در سازمان وجود داشته باشد، انسان باید بویژه نسبت به اطلاعات مرتبط با انصاف وی مراقب و حساس باشد. به عکس، هنگامی که انسان با اطمینان بداند که مسئول سازمانی بسیار غیر قابل اعتماد است، باید نسبت به اطلاعات مربوط به انصاف وی کمتر حساسیت نشان دهد. (رضاییان ۱۳۸۴، ص ۷۵)
● اعتماد و سرمایه اجتماعی
هر چه جو سازمانی آکنده از اعتماد باشد، کارکنان آزادانه تر و با صداقت بیشتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
اعتماد به عنوان دروازه ای برای کسب موفقیت و توسعه پایدار به شمار می رود. متغیرهای اعتماد ، هنجارها و تعهدات اجتماعی را به پیش نیازهای فرهنگی و نهادهای دموکراتیک پیوند می زند.
همه گروههایی که مظهر سرمایه اجتماعی‌اند دارای نوعی شعاع اعتماد هستند و به دیگر معنا حلقه ای از افراد در هر گروه وجود دارد که هنجار های همکاری در بین آنها موجود است. اگر سرمایه اجتماعی گروهی، آثار خارجی مثبت تولید می کند، شعاع اعتماد می‌تواند حتی از خود گروه فراتر رود. براین اساس افزایش اعتماد ، بهروه‌وری سازمانهای خدماتی و تولیدی و مشروعیت حکومتها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر بی‌اعتمادی به عنوان اطمینان از رفتار نامطلوب کسی با توجه به آگاهی از نیّات و ظرفیتهای فردی تعریف شده است. شبکه اعتماد شامل گروهی است که برای اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزشهای یکسانی در تعاملات بین خود استفاده می کنند. از طرفی تمامی گروههای اجتماعی دارای شعاعی از اعتماد هستند که به مفهوم گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. از مواهب سرمایه اجتماعی همانا جو اعتماد و اطمینان عمومی است.
جین فونتین عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی را در انتقال اعتماد می داند: فرد الف به فرد ب اعتماد می کند، چون فرد ب به فرد ج اعتماد کرده است، بنابراین شبکه گسترده ای از اعتماد بدون اینکه افراد با عاملان تماس داشته باشند، به وجود می‌آید. (وندی ۲۰۰۰، ص ۱۱) پس می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی حاصل روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه است و آن را می توان به مجموعه مناسبی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آید و زندگی اجتماعی را دلنشین تر و مطلوبتر می سازد، اطلاق کرد. در نهایت روابط مبتنی بر اعتماد و دوستی میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد ،که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است.
● نتیجه گیری
مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان‌، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی به زندگی فرد ، معنی و مفهوم می بخشد. افراد از طریق سرمایه اجتماعی خود ایجاد ارزش می کنند. آنان باید باشناسایی ذی‌نفعان سازمانی، ارتباط مناسبی را با آنها برقرار و جوی پر از اعتماد و اطمینان ایجاد کنند.
بی تردید اعتماد رکن اصلی و اساسی و کلید درک این ثروت نامرئی (سرمایه اجتماعی) است و نقصان در آن می‌تواند بنیان سرمایه اجتماعی را متزلزل کند. ارتباط نزدیک این متغیر و موضوع سرمایه اجتماعی وتوجه کافی مدیران به آن ، باعث می شود که سایر سرمایه‌های سازمانی به نحوی موثر و کارآمد به هم‌افزایی لازم برسند. براین اساس با پیوند زیاد بین توسعه اعتماد در همه سطوح سازمان و بین همه افراد سازمان و ایجاد اعتماد در همه سازمانها و نهادها می‌توان به اعتماد عمومی در سطح کلان و درنهایت به سرمایه اجتماعی در سطح کلان دست یافت و در کنار آن سازمانها نیازمند تغییراتی در ساختارها ، فرایندها، فرهنگ، تکنولوژی، نیروی انسانی ، بازار، استراتژی و ... هستند تا بتوانند اعتماد را در فضای سازمانی تقویت و نهادینه کنند. در نهایت مدیرانی اثربخش خواهند بود که عامل اعتماد را در روابط خود گسترش دهند؛ چرا که هرچه از میزان ثبات سازمانها کاسته می شود، پیوندهای محکم اعتماد است که جایگزین نقشهای بروکراتیک در تشریح انتظارات و روابط می شود.

 

منابع: -۱ الوانی، مهدی (۱۳۷۸)، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی ، مجله تدبیر ، شماره ۱۰۰ ، تهران سازمان مدیریت صنعتی، ص.ص .۲۹-۳۲. ۲- Landman , j.p.(۲۰۰۴), social capital: a Building-Block in Creating a Better Global Future , Foresight , vol ۶, no۱, pp.۳۸-۴۶. www.emeraldinsight.com/researchregister . -۳بیکر ، واین (۱۳۸۲) ، مدیریت و سرمایه اجتماعی ، ترجمه : سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی ، تهران ، سازمان مدیریت صنعتی. ۴- Schiff, M.(۱۹۹۲), Social Capitl, Labor Mobility and Welfare, Rabon Soc, No.۴, pp.۷۵-۱۵۷. ۵- Putnam , Robert D (۱۹۹۳), Making Democracy Work, Princeton, New Jersey: press. -۶ الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی(۱۳۸۱)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها، مجله مطالعات مدیریت ، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۳۳و۳۴ ، ص.ص.۳-۲۶. ۷- Latham, (۱۹۹۷), The Search for Social Capital , Center for Independent Studies , pp. ۲۴۰-۲۴۵. -۸ سیدنقوی، میرعلی(۱۳۸۴)، شناخت سرمایه اجتماعی سازمانی به عنوان مفهوم چند بعدی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران سالن اجلاس سران . ۹- Coleman ,James S.(۱۹۹۰). Foundation of Social Theory . Belknap Press of Harvard University Press. ۱۰- Timberlake , Sharon(۲۰۰۵), Social Capital and Gender in the Workplace, journal of Management Development, vol۲۴ .No ۱ , pp.۳۴-۴۴.< www.emeraldinsight.com/۰۲۶۲-۱۷۱.htm> . ۱۱- McElory, Mark W. (۲۰۰۲), Social Innovation Capital, Journal of Intellectual Capital, vol.۳ , No. ۱ , pp.۳۰-۳۸. <www.emeraldinsight.com/۱۴۶۹-۱۹۳۰.htm>. ۱۲- Aldrich ,H.E. & M.C.Fiol (۱۹۹۴), "Fools Rush in? The Institutional Context Of Industry Creation" . Academy of Management Review , ۱۹/۴ : pp.۶۴۵-۶۷۰. ۱۳ - رضائیان ، علی(۱۳۸۴)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته‌) ، تهران ، انتشارات سمت. -۱۴ دفت،ریچارد (۱۳۷۸)، مبانی تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارساییان و سید محد اعرابی ، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی. ۱۵- Wendy, . (۲۰۰۰), Measuring Social Capital ; Research Paper, Australian Institute of Family Studies ; No: ۲۴ , pp.۳-۱۵. _ عبدالمجید عبدالباقی: عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان _ محمدرضا دلوی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دهاقان

ماهنامه تدبیر

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 9 بهمن 1389
آبانگاه
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:29 ق.ظ

Very good material, Thanks!
canadian medications list canadian drugs canadian pharmaceuticals best canadian pharmacy trust pharmacy canada canadian prescriptions online canadian online pharmacy reputable canadian prescriptions online canadian drug store canadian pharmacy king
یکشنبه 2 تیر 1398 03:07 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis from canada cialis uk we choice cialis uk are there generic cialis buy cialis online nz tadalafilo wow cialis tadalafil 100mg online cialis acquistare cialis internet wow cialis 20
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:25 ب.ظ

You actually said this adequately.
cialis 50 mg soft tab cialis dosage if a woman takes a mans cialis online prescriptions cialis cialis coupon tadalafil tablets price cialis per pill cialis australia org best generic drugs cialis cipla cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:58 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy cialis pills price each cialis online napol cialis for sale south africa we recommend cialis info brand cialis generic we like it cialis price 200 cialis coupon price cialis best
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:05 ق.ظ

You revealed it adequately!
we choice cialis uk buy cialis sample pack prezzo cialis a buon mercato wow cialis tadalafil 100mg wow look it cialis mexico how do cialis pills work what is cialis cialis ahumada cialis 5 mg schweiz cialis canadian drugs
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:47 ب.ظ

You've made your stand quite effectively..
tadalafil generic enter site very cheap cialis safe dosage for cialis cialis generico milano cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis kaufen wo cialis online nederland cialis without a doctor's prescription buy cialis uk no prescription
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:06 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis 5mg prix buy generic cialis cialis tadalafil link for you cialis price we choice free trial of cialis venta de cialis canada cialis generic tadalafil buy cialis australia org cialis billig cialis 5 mg funziona
جمعه 24 خرداد 1398 08:53 ق.ظ

You said it nicely..
try it no rx cialis cialis 20mg prix en pharmacie where to buy cialis in ontario free generic cialis cialis australia org cialis tablets acquisto online cialis we choice free trial of cialis order a sample of cialis cialis generico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

Wow tons of superb info.
cialis online non 5 mg cialis generici cialis for sale south africa link for you cialis price cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg effetti collateral link for you cialis price cialis 5mg billiger cialis kamagra levitra buy cialis online legal
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

Regards! Quite a lot of content.

calis cialis professional yohimbe cialis kaufen how does cialis work how do cialis pills work click here to buy cialis cialis daily reviews cialis for bph cialis online holland cialis tadalafil
چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:53 ب.ظ

Appreciate it! Lots of info.

legitimate canadian mail order pharmacies pharmacy times canadian drugstore canada drugs online online pharmacies india canada medications information canadian pharmacy no prescription the best canadian online pharmacies northwest pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl
جمعه 16 آذر 1397 01:27 ق.ظ

You expressed that adequately!
cialis y deporte enter site 20 mg cialis cost cialis pills in singapore cialis official site how to purchase cialis on line cuanto cuesta cialis yaho cialis daily new zealand we like it safe cheap cialis generic cialis pro sublingual cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:00 ق.ظ

Cheers. I value this!
we choice cialis uk wow cialis 20 cialis price in bangalore dose size of cialis generic cialis tadalafil cialis dosage recommendations female cialis no prescription cialis 20mg enter site very cheap cialis cialis tablets australia
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:17 ق.ظ

Cheers! An abundance of data.

cialis 5 effetti collaterali we like it cialis price cialis sans ordonnance cialis kamagra levitra cialis daily dose generic we use it 50 mg cialis dose low dose cialis blood pressure legalidad de comprar cialis only now cialis for sale in us when will generic cialis be available
سه شنبه 13 آذر 1397 01:19 ب.ظ

You stated it perfectly.
we recommend cialis info cialis online deutschland legalidad de comprar cialis we choice cialis pfizer india cialis purchasing cialis sicuro in linea acheter cialis kamagra cialis dosage amounts generico cialis mexico we like it cialis price
دوشنبه 12 آذر 1397 12:49 ب.ظ

Many thanks! Plenty of tips.

tadalafil generic cialis 30 day trial coupon cialis 200 dollar savings card cialis generico lilly generic low dose cialis cialis diario compra cialis prezzo di mercato how much does a cialis cost buy cialis online legal sialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
side effects for cialis generic cialis soft gels cialis herbs rezeptfrei cialis apotheke prezzo cialis a buon mercato india cialis 100mg cost pastillas cialis y alcoho online cialis cialis 5 mg calis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Wow plenty of awesome data!
cialis 10 doctissimo buy cialis online nz generico cialis mexico cialis preise schweiz cialis prices cialis italia gratis canada discount drugs cialis only best offers cialis use cialis italia gratis cialis para que sirve
شنبه 10 آذر 1397 12:18 ب.ظ

Fine info. Appreciate it!
cialis name brand cheap overnight cialis tadalafil click here cialis daily uk cialis generico lilly venta cialis en espaa cialis coupon brand cialis nl canadian discount cialis cialis online deutschland american pharmacy cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:29 ب.ظ

Truly all kinds of good tips.
discount cialis cialis y deporte cialis dosage costo in farmacia cialis cialis uk cialis et insomni generic cialis soft gels chinese cialis 50 mg cialis canada on line buy online cialis 5mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:27 ب.ظ

Great stuff. Many thanks.
cialis 5 mg 40 mg cialis what if i take buying cialis in colombia i recommend cialis generico cialis prices in england preis cialis 20mg schweiz cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg effectiveness cialis official site click now cialis from canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:45 ب.ظ

You actually expressed it effectively.
cialis mit grapefruitsaft buying cialis in colombia legalidad de comprar cialis cialis great britain cialis tablets australia legalidad de comprar cialis cialis uk next day click now buy cialis brand cialis 20 mg cut in half cialis official site
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:03 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil 20mg levitra generic levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg buy generic levitra cheap 20mg levitra levitra online levitra 20mg levitra 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 03:06 ق.ظ

Incredible tons of amazing advice!
order generic cialis online cialis generico lilly wow look it cialis mexico cialis professional yohimbe only now cialis 20 mg cialis prices in england precios cialis peru cialis without a doctor's prescription buy cialis online cheapest cialis side effects dangers
جمعه 6 مهر 1397 11:52 ب.ظ

You actually reported this well!
cialis professional yohimbe cialis dosage recommendations opinioni cialis generico prices for cialis 50mg cialis wir preise look here cialis order on line price cialis wal mart pharmacy cialis 05 fast cialis online chinese cialis 50 mg
شنبه 31 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

Many thanks. I like it!
canada medication prices top rated canadian pharmacies online canadian medications, liraglutide canada viagra canada online pharmacies medication buy viagrow online pharmacies legitimate are canadian online pharmacies safe buy viagra online usa online drug store
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:03 ق.ظ

Kudos! A good amount of tips!

cialis generico en mexico the best site cialis tablets cialis ahumada does cialis cause gout 5 mg cialis coupon printable cialis italia gratis cost of cialis cvs cialis online napol cialis diario compra cialis australia org
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:49 ب.ظ

This is nicely said! .
canadian prescriptions online rx from canada canada pharmaceuticals online online pharmacies legitimate drugs for sale on internet canadian medications online is trust pharmacy in canada legitimate canadian online pharmacy online pharmacy viagra canadiense
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:54 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
how do cialis pills work cialis kaufen compare prices cialis uk cialis 5 mg scheda tecnica tarif cialis france cialis y deporte cialis daily cialis rezeptfrei sterreich buy cialis sample pack tadalafilo
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:24 ق.ظ

This is nicely put! !
sildenafil pharmacy buy sildenafil online cheap sildenafil generic price where can i buy viagra uk buying cheap viagra online buy viagra uk no prescription buying viagra online without prescription sildenafil pills buy viagra with no prescription viagra pharmacy online viagra buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30